ရရှိနိုင်သော၀န်ဆောင်မှုများ

We are your holistic digital health partner, seamlessly integrating modern healthcare solutions to ensure your well-being is always our top priority

 

Telemedicine

Elevate your healthcare journey with our telemedicine services, linking you to expert care from anywhere.  

E-Pharmacy

My-Medicine operates as a multifaceted Online Pharmacy Store, providing convenient access to medical...  

Pharmacist Call Center

My-Medicine features a dedicated pharmacist call center, accessible to users for a range of services.  

Health Hub/ Health Digest

My-Medicine is committed to empowering users with knowledge for a healthier lifestyle.  

Health Packages
Unlock your path to wellness with our exclusive HealthPackages – your gateway to a healthier, happier life.

‌ရောဂါအမျိုးအစားလိုက် ဆေး၀ယ်ယူရန်

‌ရောဂါအမျိုးအစားလိုက် ဆေး၀ယ်ယူရန်

3940+ Happy My-Medicine Customers

What our customers say!

User Name

"The doctors from My-Medicine are very kind, knowledgeable and approachable."

Moe Thitsa

User Name

"My Medicine မှ မေးမြန်းချက်များကို ဖြေကြားပေးခြင်းနှင့် အကြံပြုချက်များပေးခြင်းကြောင့် လူနာအနေဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိပါသည်။"

Phoo Myat Thwe

User Name

"အဆင်ပြေပါတယ် သိချင်တာတွေစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ဖြေပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်"ကျေးဇူးများစွာ ရရှိပါသည်။"

DAW HNIN OO KHAING

ကျန်းမာ‌ရေးဆောင်းပါးများ

ကျန်းမာ‌ရေးဆောင်းပါးများ

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Secured Payments

Shop for Anyone


Flash Delivery

Quality Grantee

​ Services       ​​​​​Shop ​​  Contact Us ​​ ​ Privacy Policy   ​ 

​​​